Angelski krog

Namen te spletne strani je, da obiskovalca spodbudi in navdihne, da se z nakupom naših del vključi v angelski krog, in tako skupaj uresničimo zastavljeno si vizijo. Ker naša dela nastajajo v visoko kakovostnem energetskem polju med meditiranjem, žarčijo svojo pozitivno energijo njihovim lastnikom in v celoten prostor. Iztržek od prodanih slik gre tibetanskim otrokom za njihovo življenje in izobraževanje. Njihova hvaležnost in molitve se vrnejo nazaj k vsem nam. Zato vas vabimo, da nas podprete in vstopite v angelski krog.

Vizija

Projekt je namenjen dvigovanju zavesti človeštva, pospeševanju osebnega, socialnega in duhovnega razvoja ter vzpodbujanju strpnosti in nenasilnega reševanja nesoglasij. Dolgoročna vizija je izkoreniniti nepismenost, zmanjš¡ati neizobraženost in se aktivno vključiti v boj za kulturni obstanek enega najbolj miroljubnih narodov na svetu. Za uresničitev te vizije potrebujemo pomoč in sodelovanje somišljenikov, podpornikov in donatorjev. Tibetanskim otrokom v izgnanstvu bomo najbolj pomagali s tem, da jim omogočimo šolanje, naprej pa si bodo lahko pomagali sami.